• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Waarom lui die kerkklok elke dag

Die kerkklok is eie aan die Kerk. Dit is spesiaal deur die kerkklokmaker vir die kerk gemaak. Min mense weet dat daar op baie klokke ‘n inskripsie gemaak is wat deel is van die gietproses.
 
Die hoofkerk in rome (Italië) wat na die Apostel Paulus vernoem is, het ‘n geweldige groot klok wat as dit gelui word, kilometers ver gehoor kan word. Op daardie klok pryk die woorde van 1 Kor 9:16:
“Weë my as ek die Evangelie nie verkondig nie.”
 
‘n Klok moet gehoor word en daarom word dit voor elke erediens gelui om mense te herinner om te kom luister na die Woord wat verkondig gaan word. Elkeen wat geluister het, moet weer daardie Woord verder gaan verkondig.
Ons het besluit dat die kerkklok nie net voor elke erediens gaan lui nie, maar ook elke middag 12uur.
 
Die EERSTE rede is dus om ons elke dag te herinner om te bid vir ons eredienste elke Sondag, maar ook dat ons elke dag so sal leef dat ons Sondag gereed en bereid sal wees om eer aan God te bring en saam met die gemeente te aanbid.  Ons moet ook voorbidding doen vir die leraar wat die Woord gaan verkondig as die wyse waarop die Here met ons gaan praat.
 
‘n Boer wat naby ‘n plattelandse dorp geboer het, kon Sondae die kerkklok hoor lui. Dikwels het hy die een of ander verskoning gehad om nie die eredienste by te woon nie.
 
Toe die Anglo-Boereoorlog uitbreekk het hy by die plaaslike Kommando aangemeld. Gedurende die oorlog is hy gevang en as krygsgevangene na Ceylon verban. Die eerste week na sy aankoms in die kamp kon hy ook die klokke uit die dorp hoor beier. Hierdie keer was dit egter heidense klokke. Hy vertel dit is in hierdie omstandighede dat sy tuisdorp se kerkklok in sy hart gelui het.
 
Na die oorlog en terug op sy plaas het hy nie meer verskonings gemaak om weg te bly van eredienste nie. Sy kinders vertel dat hy later oud en sieklik was. Sommige Sondae het dit gereën en was dit koud en onplesierig. As hulle hom dan vra om liewer tuis te bly, was sy anwoord “Ek weet hoe dit voel om kerk toe te wil gaan as jy nie kan nie”.
 
Die Here het hierdie man uit sy land verban sodat hy soos die verlore seun tot inkeer kon kom.
 
Die TWEEDE rede waarom die klok elke middag 12uur lui, is om ons te herinner om te bid vir ons huwelike. Christene se huwelike verkeer onder geweldige druk. In ‘n opname onder graad 3’s by ‘n plaaslike laerskool in ‘n oorwegend afrikaanssprekende voorstad is gevind dat meer as 60% van die kinders uit gesinne kom wat nie maar ‘n eerste pappa of mamma het nie. As gesinne seerkry, kry huwelike seer, kry die gemeente seer en is ons deel van ‘n verskeurde gemeenskap.
 
As deel van die aanslag op ons huwelike is dit nie net die alledaagse aanslae soos finansiële probleme ens nie, maar ook ‘n demoniese aanslag. Sataniste bid elke middag 12 uur vir die verval van Christelike huwelike. So kan dit nie aangaan nie en daarom span ons die kerkklok in om ons elke dag om 12uur te herinner aan voorbidding vir ons huwelike.
 
Hier is nou ’n gulde geleentheid om te vertel waarom ons gemeente se kerkklok elke dag 12uur lui. Wat ‘n wonderlike getuienis sal dit wees as vakansiegangers navrae doen en ons vir hulle die volgende kan vertel:
 
Die klok lui:
1.      Om ons te herinner om voorbidding te doen vir sondag se eredienste
2.      Om voorbidding te doen vir ons huwelike
 
“Woe is me if I preach not the gospel”
 
Nooit mag ons kerkklok weer stil wees nie!!
Ds Sarel van Zyl