• NGH4
 • NGH2
 • NGH3
 • NGH1

Ons Roeping

Hartenbos is ’n gemeente wat leef uit God se genade en seën van nuwe  kanse en weer-begin. So kan ons groei en Sy roeping tot diens uitlewe.  Hiervoor gee Hy aan ons gawes en rus ons toe vir ons taak...
 
 1. Jesus Christus die hart van Hartenbos
  Hartenbos gemeente begeer dat Jesus Christus ons hartklop sal wees!  Ons wil voortdurend na Hom luister soos wat Hy met ons praat deur die Bybel en sy Heilige Gees. Ons wil  afhanklik in gebed met Hom bly praat.
   
 2. God roep jóú!
  Hy hou nooit op om ons tot diens te roep nie,  want Hy wil hê ons moet Hom gehoorsaam en saam met Hom werk.
   
 3. Jy het ook ‘n werk!
  Die Heilige Gees gee vir ons die gawes om te groei en om Hom en ander te kan dien. (Ef 4:7).  Ons moet toerustingsgeleenthede skep en benut sodat ons hierdie gawes kan gebruik.
   
 4. Ons hoor mekaar se nood…
  Ons moet ook na mekaar se harte luister – na die besondere behoeftes van alle gemeentelede in elke lewensfase, bv. ons senior burgers, families met kinders in die huis, en werkende jongmense. Ons moet elkeen verwelkom en versorg as deel van ons geloofsgemeenskap.
   
 5. Ons hoor die wêreld se nood…
  Ons wil beskikbaar bly om die lewende water aan dors mense te gaan uitdeel. Ons wil ook die warm strale van God se genesende liefde (Mal 4:2) na seer mense weerkaats. So stuur Hy  ons na Sonskynvallei op ons drumpel, en tot aan dieuithoeke van die wêreld (Hand 1:8, Matt 28:19).