• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Nuwe intrekkers

Bekendstellingsbrosjure vir nuwe intrekkers

Twee keer ‘n jaar vind ‘n kenmekaar met nuwe intrekkers van die vorige ses maande plaas.

Nuwe intrekkers kan na die diens Sondaeoggende by 'n tafel in die binneplein aanmeld waar hulle ‘n vorm kan invul wat deur die Nuwe intrekkerbediening hanteer word. ‘n Besoek word aan diesulkes gebring . ‘n Kalender en ‘n vorm vir die aanvra van lidmaatskap word voorsien.