• NGH4
 • NGH2
 • NGH3
 • NGH1

Videos

 

 

Pinkster 2016

AFLEER GEWOONTES

 • Hoogmoed  - gewoon en geestelik
 • Vinnige humeur
 • Ongeduld
 • Onverdraagsaamheid
 • Veroordeling
 • Jaloesie
 • Skinder
 • Eiegeregtigheid
 • Trots
 • Liefdeloosheid
 • Boekhou van die kwaad
 • Vuil taal (veral Here se Naam misbruik)
 • Ontrou
 • Onsedelikheid
 • Nydigheid
 • Twisgesprekke (ook tussen gelowiges!)
 • Luiheid
 • Verskonings uitdink
 • Gierigheid
 • Suinigheid
 • Selfsug
 • Boelie – verneder
 • Negatiewe praat
 • Onvergenoegdheid
 • Rassisme
 • Vasklou aan verlede
 • Verslawing
 • Leuens
 • Ongehoorsaam
 • Vloek  -  Here se naam
 • Liggeraak
 • Kan nie verloor nie

JESUS GEWOONTES (wat ons kan navolg)

 1. Het almal lief en doen liefdesdade
 2. Bid – stille afsondering en voorbidding
 3. Aanbidding in Tempel
 4. Gemeenskap v gelowiges opgesoek (in en buite Tempel)
 5. Gemeenskap tussen mense gestig (mense aan mekaar verbind)
 6. Die Bybel gelees (OT voorgelees en aangehaal) en Nagmaal ingestel
 7. Homself “klein” gemaak twv mense (Flp 2 en Joh 13)
 8. Tradisionele grense oorgesteek (Joh 4)
 9. Graag gekuier (eet) by “vriend en vyand”. Die lewe gevier!
 10. Mense geleer
 11. Gehoorsaam aan God (God se wil geleef)
 12. Selfbeheersing
 13. Vriendelik
 14. Stories vertel – Godstories!
 15. Dissipels gemaak
 16. In eenvoud geleef
 17. Met deernis uitreik na mense (empaties)
 18. Respekteer almal
 19. Gegee (sorg)
 20. Mense in sy persoonlike ruimte verwelkom (gasvryheid)
 21. Vergewe
 22. Genees en bevry
 23. Met gesag opgetree
 24. Mense se geloof uitgedaag (getoets; Petrus op water)
 25. Konfronterend teenoor onheilighede en skynheilighede
 26. Geregtigheid gesoek
 27. Die waarheid gepraat
 28. Gedien
 29. Skep hoop
 30. Geduldig geluister
 31. Liefde vir die skepping