• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Jy kan die siklus breek

 

 

 

Jy kan die siklus breek (2) - Geneem uit "Woord vir vandag"

Johannes 9:6 NLV

 

Dr Samuel Rodriguez, die president van die Nasionale Spaanse Christelike Leierskap Konferensie, wys daarop dat jou DNA in jou spoeg is, en toe Jesus gespoeg het, het die blinde man 'n goddelike DNA oordrag ontvang. Hy sê dat Jesus nie die spoeg op die man se oë geplaas het nie, maar op die grond of klei - dit waarvan die man gemaak is. Jesus het na die wortel van die probleem teruggegaan! God beha

el nie net jou simptome nie, Hy gaan na die bron van jou probleem om jou sodoende daarvan vry te maak. Om die vrugte te verander, moet Hy die wortels verander. 'n Goddelike DNA oordrag is nodig, om jou te maak wat jy nooit was nie, en aan jou te gee wat jy nooit gehad het nie. Ons God is wonderlik, is Hy nie? Weet jy hoekom Jesus gekom het? '...om goeie nuus te bring vir arm mense... om dié wat hartseer is, te troos, om vir die gevangenes vryheid aan te kondig, en vrylating vir dié in die tronk; om die genadejaar van die Here aan te kondig...almal wat treur, troos Hy, die dag wanneer Hy voorsien vir dié wat in Sion treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer...' (Jesaja 61:1-3 NLV). Dit maak nie saak of jou ouers tot jou probleem bygedra het en of jy net slegte keuses in jou lewe gemaak het nie, Jesus kan jou vrymaak, jou heelmaak, en vir jou 'n nuwe lewe gee. Jesus het nie hierdie man of sy ouers blameer nie. Hy is nie daar om jou te oordeel nie, Hy is daar om jou te transformeer.

 

 

Selgemeentes

'n Aanddiens van Ds Willem onlangs het my nogal laat dink – hy het die vraag gevra:  "Wat is 'n Christen?"

Onmiddellik het drie woorde by my opgekom: Verhouding, verhouding, verhouding

1.       Verhouding met die Here God deur Jesus Christus my Verlosser;
2.       Verhouding met my medegelowiges.  Die band waarmee Christus ons aanmekaar bind as broers en susters in Christus.
3.       Verhouding met die wêreld.  Die mense wat nog nie in 'n verhouding met Christus leef nie.

Read more...