• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Bankbesonderhede

Dankoffers/Geloofoffers (of donasies) kan gedoen word deur:

  • Elektroniese inbetaling direk in die kerk se rekening
  • Reël self aftrekorder by jou bank
  • Maak gebruik van koeverte in kerkbanke

Bankbesonderhede

Bank ABSA Bank
Rek naam  
Tipe rek Tjek rek
Rek nr. 2070580015
Takkode 334/214
Verwysing  Wyknommer