• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Kommissie vir Leer en Aktuele sake

Die getuienis van die Kerk vind plaas deur leer en lewe. Die suiwer leer en die gehoorsame daad gaan hand aan hand.

Die wêreld stel tov leer en lewe besondere eise aan die Kerk en sy lidmate. Die LAS- kommissie moet in ‘n veranderende wêreld antwoorde probeer bied op vrae van die dag. Dit word gedoen deur ‘n studie te onderneem oor aktuele temas.

Judas 1:3...kragtig te stry vir geloof
1Tim 3:15...pilaar en fondament van Waarheid
1Tim 4:16...noulettend op jouself en jou leer

 

Voorsitter: Japie Pretorius  (H) 0446950854  (S) 082 551 3724

Verklaring van die Kaapse Studiegroep