• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Eredienskommissie

 

Eredienskommissie: Verantwoordelik vir reëlings rondom eredienste.

Voorsitter: Wilhelm Wessels  (H) 0446905779  (S) 076 142 1596

Ondervoorsitter: Theresa Boshoff (H) 0446951619  (S) 072 568 6906

Die volgende bedieninge resorteer onder hierdie kommissie:

                Blomme en simboliek: Mariette Oosthuizen

                Koor: Marida Bridges

                DVD-opnames: Sienie Thunemann

Klank en beeld: Irene Blaauw

Boekwinkel