• NGH4
 • NGH2
 • NGH3
 • NGH1

In gehoorsaamheid...

Met ‘n geskiedenis van onsuksesvolle probeerslae kom die Here op Sy tyd en sit met ‘n enkele gesprek en ‘n foto ‘n proses aan die gang wat die vestiging van ‘n kontemporêre of eietydse erediens bewerkstellig.  Die vraag was:  “Instede van ‘n nuwe kollig in die kerk, kan ons iets in die saal doen wat die beligting en atmosfeer sal verbeter (meer jeugvriendelik) en teen watter koste?”  Die antwoord was kort en bondig:  “Ja en hier is ‘n foto van hoe dit kan lyk”.

Die Here het deur hierdie foto alles gesêwat op daardie stadium nodig was.

‘n Terugblik laat ons verstom oor hoe die Here met ons gewerk het.  Kortliks verloop die proses soos volg.

 • Die Kerkraad keur weereens in beginsel die instelling van ‘n kontemporêre erediens in die plek van die Meditatiewe aanddiens  en die Tekkiediens goed.  Tesame hiermee word goedkeuring in beginsel verleen dat die saal opgegradeer kan word op voorwaarde dat die nodige fondse gevind word.
 • Daar word besluit dat die begin van die eietydse eredienste sal volg op die vieringe van die gemeente se 50ste herdenking.  Dit gee die taakspan sewe maande om alles af te handel. Van hierdie oomblik verloop dinge baie vinnig.
 • ‘n Woekerprojek deur die gemeente word van stapel gestuur.  Dit behels:
  • R50.00 is aan alle gewillige gemeentelede uitgedeel om mee te woeker met die opdrag om die opbrengs  tydens die 50-jarige gemeentefees terug te bring.  R21000.00 word op hierdie manier uitgedeel en sewe maande later word ±R180 000.00 terug ontvang!!
 • ‘n Stel dvd’s wat opleidingsmateriaal vir mense wat leiding neem by ‘n eietydse erediens bevat, word beskikbaar gestel.  ‘n Groot groep vrywilligers woon die opleidingswerkwinkel van twee dae by.  Die meerderheid “koop in” en begin saamwerk om die droom te realiseer.
 • Aanvanklike onkunde skep die verwagting dat elke instrumentalis sy/haar eie musiekinstrument sal verskaf.  Die ontnugtering was nogal groot toe ons besef dat  ons (die gemeente) die meeste van die instrumente sal moet verskaf  dit  terwyl potensiële instrumentaliste nie aan ons bekend is nie en/of in die tou staan om ‘n plek in die Lof- en Aanbiddingspan te kry nie. Die paar instrumente wat die gemeente wel gehad het was onvoldoende en/of onvanpas.  Wat nou gemaak??  Terwyl ons getwyfel en gewonder het, het die Here nogmaals voorsien.
 • ‘n Baie goeie nuwe klawerbord – die laaste een in Suid-Afrika beskikbaar voor die sperdatum , word ons aangebied teen ‘n baie goeie prys.  Ons het nou ‘n sleutelinstrument met niemand om dit te bespeel nie.
 • ‘n Gemeentelid en die Koster bou vir ons ‘n nuwe verhoog.  Dit word gedoen teen ‘n fraksie van die gekwoteerde prys.
 • Die beligting  word gedoen.  Gordyne van die plafon tot die vloer sorg vir warmte en atmosfeer.   Die “voorportaal”  van die saal word versier deur skenkings van gemeentelede.
 • Speelgoed en kindertafeltjies en  –stoeltjies word geskenk deur gemeentelede.  Dit is vir die inrig van ‘n kinder-/babalokaal waar kinders onder toesig kan speel terwyl hulle mammas en pappas die erediens bywoon.
 • En toe daag die deelnemers op.  Eers die sangers wat die gemeente kan begelei tot lofprysing en aanbidding en natuurlik ds Johan met sy akoestiese kitaar.  Toe ‘n persoon wat die klawerbord kan speel, toe ‘n tromspeler en toe ‘n baskitaarspeler.   Almal in gehoorsaamheid aan wat hulle van die Here gehoor het.  Die Here het hulle gestuur!
 • So breek die groot dag aan.  Eerstens, die Feessondag van 14  Oktober waartydens die gemeente se woekerpoging ingesamel word.  Die bedrag van ±R180000.00 was toe meer as wat benodig was.  Onthou, die saal was toe alreeds ingerig.  Dit is gedoen in die vaste geloof dat hierdie ‘n God-grootte projek was en dat Hy sal voorsien. Tweedens, die Maandagaand 15 Oktober 2012 hou ons ons eerste Eietydse diens as deel van ‘n lofprysingsweek.  Wat ‘n belewenis.  Alle menslike verwagting  is oortref.
 • Dit voel en lyk soos die “sitkamer van die Here” terwyl ‘n span vrywilligers en heerlike koffie verseker dat almal welkom voel.

Die resultaat is ‘n baie groter bywoning van die aanddiens, ‘n nuwe spiritualiteit wat nuwe mense lok, ‘n verdieping in verhoudings, met die Here en met medegelowiges en ‘n nuwe ervaring van omgee en liefde.  Saam met Ps 84:11 in ‘n Louis Btrittz styl wil ons uitjubel:  “Een dag in U tempel is beter as ‘n duisend elders!”Dit word dalk die beste hieronder verwoord en uitgebeeld.

Mossel Bay Herald 5 Augustus 2013 se briewekolom. (regs)