• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Gesinsbediening

Ons het ‘n droom om ‘n nuwe gesinsbediening in ons gemeente op die been te bring. Ons het ‘n Kategeseskool wat goed funksioneer met personeel wat ons kinders met passie en liefde begelei. Tog glo ons dat ons kinders die heel beste bedien word in hulle eie gesinne. Ons gesinne is die broeikaste van geloof. In die Bybel leer ken ons God as die Verbondsgod wat Homself aan mense en hulle nageslag verbind. Hy wat die huwelik ingestel het en aan sommige mense die voorreg gun om kinders te hê, wil daardie gesinne gelukkig laat leef. God het bedoel dat geloof hoofsaaklik in gesinsverband oorgedra en ingeoefen moet word. Ons wil probeer om ouers te help in die verantwoordelike opvoedingstaak van ons kinders. Ons wil ook kinders help in hulle verhoudings met hulle ouers en met mekaar. Dan wil ons ook fokus op huweliksgroei want ‘n gesin kan slegs gelukkig leef as die huwelik gelukkig is. Ons besef ook dat daar heelwat enkelouer gesinne is met unieke behoeftes en uitdagings. Ons wil ook sulke gesinne begelei om gelukkig te leef.

Is hierdie droom te groot? Beslis vir mense. Maar ons weet dat niks vir God onmoontlik is nie. As jy ‘n passie het vir kinders, gesinne en huwelike en jy glo dat die Here dit op jou hart lê om by ons gesinsbediening betrokke te raak, maak asseblief sommer vandag nog kontak met Ds Willem by 0787883929 of 0446951958. Jy is ook welkom om vir hom ‘n epos te stuur na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.