• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Diensgroep vir Gebed

In opdrag van die Here het ons op 12 Mei 2013 met ‘n Diensgroep vir Gebed in die gemeente begin. Gebed verskoon niemand nie, want almal kan en moet bid.

  • Gebed is die kragstasie van die gemeente. As ons nie bid nie, kan die kragstasie maar sluit.
  • Gebed is die asemhaling van die gemeente. Die Here sê “Bid Sonder Ophou”. En “Julle het nie omdat julle nie bid nie”, “Julle kry nie omdat julle verkeerd bid”.
  • Gebed is ‘n onvoorwaardelike voorwaarde vir alles wat God op aarde tot stand wil bring.

Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.

Die Diensgroep vir gebed lewer ‘n diens en opleiding. Daar is gebedslyste waarvolgens gebid kan word,  gebedsversoeke  word ontvang en name en sake aan ons deurgegee vir voorbidding.  Jy is welkom!!!!

Die Diensgroep kom gedurende die kwartaal elke Sondagoggend na die erediens in die konsistorie bymekaar. Enigeen welkom om in te skakel.