• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Al jou vrae

Hoe word ek ‘n lidmaat van NG Gemeente Hartenbos?

Kontak/besoek  Ansie Claassen in die kerkkantoor gedurende kantoorure om die nodige vorm te voltooi. Lidmaatskapaanvrae word vanuit die kantoor gedoen. Die vorm kan ook elektronies afgelaai, voltooi  en teruggestuur word na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ek is ‘n nuwe intrekker, wat doen ek nou?

Kontak/besoek die kerkkantoor vir aanmelding. In die ingangsportaal is ‘n leer met vorms wat voltooi kan word. Die vorm is ook elektronies beskikbaar. ‘n Lid van die Nuwe Intrekkerbediening sal u besoek

Hoe om ‘n kind te laat doop?

Die eerste Sondag van elke maand is doopsondag. Registrasie vir doop word gedurende kantoorure by kerkkantoor gedoen. ‘n Doopvorm met alle nodige inligting is by kantoor of elektronies beskikbaar. Voltooi en stuur terug na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . U moet ‘n lidmaat van NG Hartenbos wees om u kind hier te laat doop. Indien u by ‘n ander NG gemeente lidmaat is, moet ‘n toestemmingsbrief van daardie gemeente gelyktydig met doopaansoek ingehandig word. Indien u ‘n lidmaat van NG Hartenbos is en u kind elders wil laat doop, moet u ‘n toestemmingsbrief van u leraar kry.

Belydenisaflegging

Belydenis word jaarliks afgelê op datum op kalender aangedui. Volwassenes wat belydenis van geloof wil aflê moet asseblief vir ds Johan Engelbrecht kontak.

Hoe om ‘n huweliksbevestiging te reël?

Kontak Ansie Claassen by die kerkkantoor voordat u enige reëlings tref om ‘n datum en beskikbaarheid van kerk te bevestig. Kontak die leraar van jou keuse om sy beskikbaarheid te bevestig. ‘n Dokument met al die nodige inligting is elektronies of by die kantoor beskikbaar. Huweliksgelde moet voor ten minste twee weke voor bevestiging betaal word.  Kontak die koster, Louwtjie Erasmus, ivm reëlings met regmaak van kerk. Kontak die orrelis, Marida Bridges, mbt haar deelname.

Hoe om ‘n begrafnis te reël?

Die begrafnisondernemer moet die kerkkantoor kontak mbt beskikbaarheid van kerk . Die begrafnisondernemer of familie moet die leraar kontak. Kontak asseblief die ouderling van die wyk ivm tee na begrafnis.

Hoe skakel ek in by ‘n kleingroep/bybelstudiegroep?

Kontak kerkkantoor of skakel Douw Coetsee (kleingroepe), of enige van die persone in die lys van Bybelstudiegroepe.