• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

WAARMEE IS DIE HERE NOU BESIG in Hartenbos Gemeente?

Vriende,
Ons het drie jaar gelede gekyk na die verspreiding van ouderdomsgroepe in die gemeente en ‘n baie belangrike ontdekking gemaak: Daar is ‘n groot groep jongmense en jong ouers in ons gemeente wat relatief onbetrokke is. Ons glo die Here het dit vir ons uitgewys, en ons het die vraag gevra: Wat wil die Here met hierdie groep mense doen?


In daardie stadium was ons reeds besig met die kindermoment in die Oggenddiens, en ons het verstaan dat die kinders se betrokkenheid ook die ouers betrokke maak. Maar ons het ook geweet dat daar méér moet gebeur. Die Here het ons gelei om te verstaan dat hierdie groep mense die beste versorg gaan word in kleingroepe, en daarom het ons begin met ‘n Selgroep vir jonger mense met die hoop dat dit sou uitbrei en baie meer jongmense by Selgroepe sal inskakel. Daar het meer Selgroepe ontstaan het waarby hierdie groep jongmense ingeskakel het – daar is tans 11 selgroepe in die gemeente. Tog het ons besef dat ons nog meer nodig het om hierdie groep mense te akkommodeer.


En toe, “uit die bloute”, verras die Here ons! Eers het Nico Marais, ‘n jong pappa, met ons kom gesels oor die moontlikheid om ‘n belangegroep van jonger, werkende mans, te stig. Nico se droom (ons is saam oortuig dit kom van die Here af!) is dat dít kan help om jonger mense meer betrokke te kry in die gemeente. Daarom is ons reeds besig om hierdie groep tot stand te bring, en dit vorder baie goed. Dankie Here!


Die volgende verrassing: Desiré Swart, ‘n jong mamma, kom praat met ons oor die behoeftes van jong egpare met klein kindertjies (waarvan daar baie is!). Ons het ‘n klompie jong gesinne uitgenooi na ‘n heerlike gesprek waaruit baie goeie inisiatiewe gebore is, bv die oppas van babas en klein kindertjies tydens die oggenddiens sodat die ouers rustig kan deel in die Erediens. Soos ons jongmense ken, sal daar nog baie mooi dinge hieruit gebore word!


Die Here is getrou! Hy het ons bewus gemaak van die spesifieke bedieningsbehoeftes van jong gesinne, en Hy is besig om opwindende nuwe dinge in die gemeente tot stand te bring.


Nou vra ons ‘n paar dinge:
1. Sê saam met ons DANKIE vir ons getroue Here se leiding en voorsiening.
2. Bid saam met ons dat ons hierdie golf van nuwe inisiatiewe en seën, ten beste sal kan bestuur.
3. Wees saam met ons opgewonde en vertel hierdie Godstorie verder in die gemeente.
4. As die Here nóg idees in jou hart gebore laat word om hierdie spesifieke groep mense in ons gemeente nader te trek, kom deel dit asb met ons. Die leierskap wil graag help om vlerke daaraan te gee!


Aan God al die eer!


Shalom!
Dawid, Johan, Piet en Willem

Powered by Bullraider.com